Phân loại các cột

Vị trí của bạn: m88 gin > m88 gin >

m88 gin

Vốn bóng đá Trung Quốc _Hl70w6ex

Vốn bóng đá Trung Quốc _Hl70w6ex

Vốn bóng đá Trung Quốc _Hl70w6ex

Vốn bóng đá Trung Quốc (bóng đá của Trung Quốc đủ điều kiện, khuôn mặt không cần thiết), hôm nay tôi đã bắt đầu mang cho bạn một loạt bóng đá với nhau, chia sẻ một số kiến ​​thức về thiết bị đá, tham chiếu mua, kỹ năng và biện cm, thường là đồ chơi và đồ sưu tầm.

Để bán khối lượng, nhiều doanh nghiệcm.

Bóng số 2, đường kính tiêu chuẩn 15 cm, thường là một món đồ chơi cho trẻ nhỏ,m88 gin thích hợcm.

Bóng đá số 3 bắt đầu có giới hạn kích thước nghiêm ngặt.

Hầu hết bóng đá số 3 được sử dụng như một quả bóng huấn luyện trẻ em.

Đối với trẻ em 5-12 tuổi, 4 và 5 quả bóng thường xuyên quá lớn, không có lợi cho việc huấn luyện của trẻ em.<